เหมารถ ~ เช่ารถตู้ ~ VIP แท็กซี่ 24 Hrs.EAGLE BANGKOK SERVICE  http://www.taxiallthailand.com

เหมารถ ~ เช่ารถตู้ ~ VIP แท็กซี่ 24 Hrs.EAGLE BANGKOK SERVICE  http://www.taxiallthailand.com

เมนู

บริการรถตู้ วีไอพี ท่องเที่ยว/ไปต่างจังหวัด/รถรับส่งสนามบินโทร.0802574555

รถตู้ VIP บริการรถตู้ท่องเที่ยวพร้อมคนขับ.00802574555 เหมาไปต่างจังหวัด/เช่าเหมารถตู้ราคาถูก.

บริการรถตู้ วีไอพี รถรับส่งสนามบิน
บริการรถตู้ วีไอพี รถรับส่งสนามบิน

บริการรถแท็กซี่/ลีมูซีน/รถรับส่งสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมือง Taxi private car Limousine รถรับและส่งลูกค้าจากตัวเมืองต่างๆทั่วไทย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย พบกับบริการรถรับจ้างแบบวีไอพี ระบบการคำนวนเส้นทางและระยะทาง ในแผนที่ของ Google map เหมาจ่ายรวมเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ.

สายด่วนเหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปต่างจังหวัด ให้บริการรับสายลูกค้าตลอด 24 ชม. แท็กซี่ออลไทยแลนด์โทร.0802574555

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบิน/ต่างจังหวัดไปกรุงเทพมหานคร

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดกระบี่

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดกาฬสินธุ์

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดกำแพงเพชร

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดขอนแก่น

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดจันทบุรี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดฉะเชิงเทรา

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดชลบุรี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดชัยนาท

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดชัยภูมิ

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดชุมพร

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดเชียงราย

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดเชียงใหม่

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดตรัง

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดตราด

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดตาก

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดนครนายก

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดนครปฐม

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดนครพนม

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดนครราชสีมา

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดนครศรีธรรมราช

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดนครสวรรค์

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดนนทบุรี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดนราธิวาส

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดน่าน

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดบึงกาฬ

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดบุรีรัมย์

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดปทุมธานี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดปราจีนบุรี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดปัตตานี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดพะเยา

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดพังงา

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดพัทลุง

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดพิจิตร

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดพิษณุโลก

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดเพชรบุรี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดเพชรบูรณ์

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดแพร่

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดภูเก็ต

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดมหาสารคาม

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดมุกดาหาร

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดยโสธร

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดยะลา

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดร้อยเอ็ด

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดระนอง

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดระยอง

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดราชบุรี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดลพบุรี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดลำปาง

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดลำพูน

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดเลย

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดศรีสะเกษ

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสกลนคร

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสงขลา

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสตูล

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสมุทรปราการ

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสมุทรสงคราม

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสมุทรสาคร

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสระแก้ว

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสระบุรี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสิงห์บุรี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสุโขทัย

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสุพรรณบุรี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดสุรินทร์

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดหนองคาย

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดหนองบัวลำภู

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดอ่างทอง

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดอำนาจเจริญ

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดอุดรธานี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดอุตรดิตถ์

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดอุทัยธานี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปจังหวัดอุบลราชธานี

เหมารถส่วนตัว/แท็กซี่จากสนามบินกรุงเทพไปเที่ยวหัวหิน/พัทยา/สัตหีบ/เกาะช้าง

เหมา/จอง/รถแท็กซี่จากต่างจังหวัด/ต่างอำเภอ/ต่างพื้นที่พร้อมคนขับชำนาญเส้นทางเบอร์โทรสายด่วน.0802574555

ให้บริการรถแท็กซี่พาลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติท่องเที่ยวโทร.0802574555

ศูนย์บริการแท็กซี่ท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครโทร.0802574555 ไปเที่ยวเขาใหญ่/ไปเที่ยวพัทยา/ไปเที่ยวหัวหิน/ไปเที่ยวระยอง/ไปเที่ยวจันทบุรี/ไปเที่ยวตราด/ไปเที่ยวเกาะช้าง/ไปเที่ยวเกาะเสม็ด/ไปเที่ยวแหลมศอก/ไปเที่ยวแหลมบาลีฮาย/ไปเที่ยวเมืองชลบุรี/พาไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ.

รถใหม่ ภายสะอาด บริการดีเยี่ยม รับ-ส่งทั่วไทย ใกล้ไกลไปทุกที่

ติดต่อสายด่วนโทร.080-257-4555 ให้บริการเหมารถแท็กซี่ท่องเที่ยวราคาถูก.

บริการรถแท็กซี่ขนาดเล็ก 4 ที่นั่ง./บริการรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ 6 ที่นั่ง./บริการรถแท็กซี่ส่วนบุคคล/แท็กซี่วีไอพี/แท็กซี่ไพร์เวท พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติตลอด 24 ชั่วโมง.

บริการรถรับ/ส่งผู้บริหาร พนักงานบริษัท ประชุมสัมมนา ท่องเที่ยวเดินทางต่างจังหวัด บริการรถรับ-ส่งสนามบิน/โรงแรม/กทม.

Special Price. เหมารถ/เช่ารถตู้เดินทางเที่ยวเดียวในราคาพิเศษ เช่า-เหมารถตู้พร้อมคนขับ+เชื้อเพลิง+ทางด่วนราคาถูก กรุงเทพ-ไปพัทยา

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 2,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเที่ยวหัวหิน

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 2,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเที่ยวศรีราชา

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 1,800 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเที่ยวพัทยา

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 1,600 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเที่ยวเกาะเสม็ด

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 2,800 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเที่ยวบ้านเพ

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 2,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเที่ยวตลาดอัมพวา

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 1,800บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 2,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเที่ยวปราณบุรี

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง แท็กซี่จากกรุงเทพ-ไปเที่ยวเกาะเสม็ด

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 3,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเที่ยวเกาะช้าง

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 5,000 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเที่ยวแหลมศอก

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 5,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปพังงา

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 11,000 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปภูเก็ต

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 12,000 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปแม่สอด

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 7,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเชียงราย

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 11,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเชียงใหม่

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 9,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปแม่สาย

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 12,000 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปอุบลราชธานี

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 8,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปอุดรธานี

อัตราค่าบริการรวมเชื้อเพลิง 8,500 บาท

แท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปขอนแก่น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเหมา/จองแท็กซี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดโทร.0802574555

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-บุรีรัมย์

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปสระบุรี

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปปากช่อง

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก กรุงเทพ-ไปเขาใหญ่

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปนครราชสีมา

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปภูทับเบิก

สอบถามราคค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปนครสวรรค์

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปนครนายก

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปฉะเชิงเทรา

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปนครปฐม

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปราชบุรี

สอบถามราคาค่าบริการแท็กซี่จาก

กรุงเทพ-ไปเพชรบุรี


ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วไทยโทร.0802574555

เหมารถไปเที่ยวกาญจนบุรี "แดนสวรรค์แห่งตะวันตก" เหมารถไปเที่ยวขอนแก่น  "เมืองดังแดนอีสาน" เหมารถไปเที่ยวคำชะโนด  "ดินแดนพญานาค" เหมารถไปเที่ยวภูเก็ต "สัมผัสเสน่ห์เมืองสุดคลาสสิค" เหมารถไปเที่ยวตรัง "เมืองแห่งเสน่ห์ทะเลงาม" เหมารถไปเที่ยวจันทบุรี "เมืองริมทะเล น้ำตก ขุนเขาและสวนผลไม้" เหมารถไปเที่ยวพัทยา "แหล่งรวมรวมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหลากหลายสไตล์ทุกรูปแบบ" เหมารถไปเที่ยวพิจิตร "เมืองแห่งวัดสวยผู้คนน่ารักมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายดั้งเดิม" เหมารถไปเที่ยวพิษณุโลก "แหล่งท่องเที่ยว ที่กิน ร้านอาหารอร่อย" เหมารถไปเที่ยวราชบุรี "ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนั่งช้างท่ามกลางธรรมชาติสวย" เหมารถไปเที่ยวระยอง "ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด" เหมารถไปเที่ยวนครนายก "เมืองแห่งน้ำตกภายใต้ขุนเขาบรรยากาศร่มรื่น" เหมารถไปเที่ยวนครปฐม "กินเที่ยวครบรส มากมายทั้งวัดวาอาราม-พระราชวัง" เหมารถไปเที่ยวบางแสน "ทริปอิ่มท้อง สำราญใจใกล้กรุงเทพ เล่นน้ำชิวๆ" เหมารถไปเที่ยวลพบุรี "ทริปวันเดียวก็เที่ยวได้-ไหว้พระปรางค์สามยอด-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" เหมารถไปเที่ยวลำปาง "ชมเมืองและสิ่งก่อสร้างที่มีศิลปะเก่าแก่งดงามกลิ่นไอแห่งล้านนาไทย" เหมารถไปเที่ยวหัวหิน "ไม่ไปไม่ได้แล้ว-ท่องเที่ยวเส้นทางยอดนิยม-ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี" เหมารถไปเที่ยวหนองคาย "เมืองน่าอยู่อันดับที่ 7 ของโลกกิจกรรมท่องเที่ยวที่ต้องมาให้ได้ห้ามพลาด" เหมารถไปเที่ยวสังขละบุรี "เมืองสวรรค์ตะวันตก เที่ยวได้ครบแม้งบน้อย ร้อยความประทับใจ" เหมารถไปเที่ยววังน้ำเขียว "ธรรมชาติสวยสมบูรณ์ บรรยากาศสดชื่น บริสุทธิ์" เหมารถไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยา "ไหว้พระ9วัดเสริมสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวดินเนอร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประทับใจในยามค่ำคืน" ***เงื่อนไขในการเช่ารถและอัตราค่าบริการโดยรวม 1.การเช่ารถแบบรายวันไม่รวมค่าน้ำมัน รถตู้วีไอพีราคาเหมาวันๆละ 1800-2500 บาท รถมินิแวน ขนาด 7 ที่นั่ง     1200-1500 บาท แท็กซี่ Altis 4 ที่นั่ง.    1000-1200 บาท ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน/ก๊าซ ค่าผ่านทางค่า/จอดรถ (เฉพาะในกทม.และปริมลฑล) 2.การเช่าเหมารถรวมค่าเชื้อเพลิง/ทางด่วน (แบบไปส่งอย่างเดียวหรือไป-กลับ) ราคาขึ้นอยู่ที่ระยะทางและเวลาตามที่จะตกลงกัน เหมารวมค่าน้ำมัน/ก๊าซ/ค่าทางด่วนทั้งหมด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจดุจญาติมิตร บริการรถรับส่งลูกค้าถึงหน้าบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง. ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี.  บริการแท็กซี่/มินิแวน/รถตู้ท่องเที่ยวโทร. 0802574555 ติดต่อสอบถามราคาหรือโทรจองล่วงหน้า ให้บริการรับสายตลอด 24 ชั่วโมง


TAXI ALL THAILAND
TAXI ALL THAILAND
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Google Maps
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้ AddThis:
- AddThis เป็นวิดเจ็ตโซเชียลที่รวบรวมและแบ่งปันพฤติกรรมของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม