แท็กซี่ออลไทยแลนด์ >> 24 Go Thailand https://www.taxiallthailand.com

แท็กซี่ออลไทยแลนด์ >> 24 Go Thailand https://www.taxiallthailand.com

เมนู

TAXI ALL THAILAND เงื่อนไขในการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.Email:taxiallthailand@gmail.com หรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์โทร.080-257-4555

เลขที่ใบอนุญาต 3259900200198

เลขที่ใบอนุญาต 3259900200198

บริการเช่าเหมารถยนต์ทุกประเภทแบบรวมและไม่รวมเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทางทั่วไทย.เช่าเหมารถตู้ท่องเที่ยว/เหมารถติดต่อธุรกิจและงานอีเว้นท์ต่างๆทั่วไทย

เงื่อนไขในการให้บริการ

TAXI ALL THAILAND  เป็นเว็ปไซด์ที่พัฒนาและทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียกใช้บริการรถยนต์

รับจ้างสาธารณะให้บริการ เช่ารถ เหมารถยนต์ทุกประเภท ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์มือถือ ( smartphone ) โดยผู้โดยสารสามารถเลือกใช้วิธีเรียกใช้ บริการรถรับจ้างสาธารณะได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการโทรเรียกรถ ที่เห็นว่าอยู่ใกล้ๆ ได้โดยตรงหรือจองรถผ่านระบบต่างๆ ฉะนั้นเราจึงเป็นตัวกลาง ในการจัดหารถและเป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้โดยสาร สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม


ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ


ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าโดยสารที่เกิดขี้นจริงให้กับคนขับรถโดยตรง

หรือชำระตามอัตราที่กำหนดตามพื้นที่ซึ่งผู้โดยสารได้ตงลงใช้บริการ

TAXI ALL THAILAND SERVICE ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกงาน หรือปฎิเสธ การรับงานของท่าน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหากพบว่าพื้นที่ๆ ลูกค้าอยู่ไม่มีรถที่สามารถ

ให้บริการลูกค้าได้ทันท่วงที หรือขัดแย้งต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี และเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น บ่อนทำลายความสงบสุข ของกลุ่มผู้ให้บริการและคนขับรถ

หรือกลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

ข้อมูลในการให้บริการเช่าเหมารถยนต์ตามเงื่อนไขของเรา

ขอบเขตความรับผิดชอบ

TAXI ALL THAILAND SERVICE ไม่มีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมาย หากเกิดปัญหาหรือความล่าช้าในการให้บริการ/ใช้บริการ หรือในกรณีที่คนขับรถไม่ปฎิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก,พ.ร.บ.การขนส่งทางบก,พ.ร.บ.

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อละเมิด หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้

รถยนต์ผิดประเภทจากที่กฏหมายกำหนด หรือมีการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม เพื่อแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง จนนำมาสู่ความสูญเสียสูญหายหรือความเสียหายใดๆ แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม

Minivan VIP 7 Seat.

Minivan VIP 7 Seat.

TOYOTA COMMUTER 10 - 14 SEAT

TOYOTA COMMUTER 10 - 14 SEAT

โทรจองแท็กซี่ล่วงหน้า/ติดต่อเช่าเหมารถพร้อมคนขับ

โทรจองแท็กซี่ล่วงหน้า/ติดต่อเช่าเหมารถพร้อมคนขับ

บริการ toyota fortuner รับส่งสนามบินและต่างจังหวัด

บริการ toyota fortuner รับส่งสนามบินและต่างจังหวัด

แท็กซี่ขนาดใหญ่ 6 ที่นั่งอเนกประสงค์

แท็กซี่ขนาดใหญ่ 6 ที่นั่งอเนกประสงค์

private car 4 ที่นั่งเพื่อการเดินทางที่สะดวก

private car 4 ที่นั่งเพื่อการเดินทางที่สะดวก

ให้บริการรถยนต์หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

ให้บริการรถยนต์หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

บริการรถตู้วีไอพีพร้อมคนขับ/เช่าเหมารถตู้ราคาถูก

บริการรถตู้วีไอพีพร้อมคนขับ/เช่าเหมารถตู้ราคาถูก

บริการรถกระบะบรรทุกในราคามิตรภาพ

บริการรถกระบะบรรทุกในราคามิตรภาพ

VIP Van-Minivan-Transport.TH

VIP Van-Minivan-Transport.TH

บริการรถตู้แบบ VIP พร้อมคนขับ.

บริการรถตู้แบบ VIP พร้อมคนขับ.

เช่าเหมารถรับจ้างขนของ/ย้ายบ้าน/ส่งสินค้าทั่วประเทศ

อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นๆ

สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

แบบพิเศษ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ ขึ้นอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการและความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการให้บริการและเพิ่มทางเลือก

ในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างให้กับประชาชน  อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น

สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

แบบพิเศษ

ข้อ.1 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารให้กำหนดดังนี้ ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 150 บาท

ข้อ.2 ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กม.ละ12-16 บาท 3 กรณีไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงอัตรานาทีละ 6 บาท ข้อ 2 ค่าบริการอื่น ให้กำหนดเพิ่มจากอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร

ตามข้อหนึ่งดังนี้ 1 กรณีจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่มอีกไม่เกิน 50 บาท กรณีจ้างจากท่าอากาศยานโดยรถยนต์รับจ้างพิเศษนั้น

จอดรอคนโดยสาร ณ.จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บเพิ่มอีกไม่เกิน 100 บาท

3 กรณีจ้างโดยการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้เรียกเก็บเพิ่มอีกไม่เกิน 100 บาท

ข้อ 3 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามข้อ 1 และอัตราค่าบริการอื่นอื่นๆตามข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ

ข้อ 4 ระยะทางที่โดยสารเกินกว่า 300 กิโลเมตรขึ้นไป ให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้

การตั้งค่าคุกกี้
X
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)